CHIA TÀI SẢN SAU LY HÔN

          _ Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn (Điều 51)

          + Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn

          + Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

+  Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

          - Khoản 13, Điều 3 (Luật HNGĐ) “Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án”.

            Ly hôn bao giờ cũng có hai vấn đề đặt ra đầu tiên đó chính là con cái và tài sản giữa hai vợ chồng, cũng là vấn đề gây tranh chấp.

            Chia tài sản sau ly hôn là hiện vật

            - Theo Khoản 2, Điều 59 (LHNGĐ) Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

            + Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

            + Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được co như lao động có thu nhập;

            + Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

            - Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không được chia bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

            - Tài sản riêng của vợ,chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung.

            Trong trường hợp có sự sát nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

            - Điều 61: Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình (LHNGĐ)

- Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

 - Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Chia tài sản ly hôn bất động sản

Điều 62: Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

-Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:

+ Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

+ Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;

+ Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này;

+  Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

            Như vậy: Căn cứ theo quy định trên tài sản của vợ chồng được chia đôi. Tuy nhiên có căn cứ vào hoàn cảnh, phần đóng góp của mỗi bên vào khối tài sản chung đó, lỗi của mỗi bên dẫn đến ly hôn.

            Đối với tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh: Quy định tại Điều 64 (LHNGĐ) “Vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác”.

            Quốc tế Việt hy vọng, với giải đáp này của Quốc Tế Việt đã nhận định một cách nhìn về quá trình chia tài sản chung sau khi ly hôn. Tuy nhiên sẽ còn có rất nhiều những vấn đề phát sinh liên đến việc chia tài sản. Do đó, để bảo đảm câu trả lời được toàn diện nhất đến với khách hàng, khách hàng nên thâm vấn trực tiếp ý kiến của Luật sư bên phía chúng tôi bằng cách gọi điện đến Tổng đài .

Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế Việt để được hướng dẫn chi tiết

 =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =  =   =   =   = 

Trụ sở: Số 120 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 
ĐT: 024.22431895
Mobile: 0961.412222 / 0912.932267 
Mail: 
bac.nq@quocteviet.com.vn / quocteviet2007@gmail.com 
Website: www.quocteviet.com.vn