Đăng ký nhãn hiệu

          Tổ chức, cá nhân VN, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại VN nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại VN; cá nhân nước ngoài không thường trú tại VN, tổ chức cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất kinh doing tại VN nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

          Hồ sơ đăng ký

          Đối với hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cần những giấy tờ pháp lý sau:

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Tờ khai, làm theo Mẫu của Cục SHTT ban hành), có đầy đủ thông tin để xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đăng ký nhãn hiệu (theo bảng Nixơ 11); mẫu nhãn hiệu gắn trong tờ khai không được vượt quá khuôn khổ (80*80) mm,

- 08 mẫu nhãn hiệu (Nếu không yêu cầu bảo hộ màu sắc, thì tất cả các Mẫu nhãn hiệu đều phải được trình bày dưới dạng đen trắng).

- Quy chế sử dụng nhãn hiệu, nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể; (Tên, địa chỉ,căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ SH nhãn hiệu; Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể; Dánh sách các tổ chức, cá nân được phép sử dụng nhãn hiệu; Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;  Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu).

- Giấy ủy quyền, nếu cần;

- Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế,

- Tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương, nếu trên nhãn hiệu có chứa đựng các thông tin đó;

- Chứng từ nộp phí nộp đơn;

Nộp đơn đăng ký

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, hoặc có thể thông qua dịch vụ trung gian của một Tổ chức dịch vụ đại diện cho Cục SHTT, thay mặt và nộp đơn.

- Tổ chức, cá nhân nươc ngoài không thường trú hoặc không có đại diện hợp pháp, không có cơ sở kinh doanh thực thụ ở Việt Nam nộp đơn thông qua việc ủy quyền cho Tổ chức dịch vụ là đại diện hợp pháp của Cục SHTT.

- Lệ phí đối với đăng ký nhãn hiệu có thể nộp trực tiếp tại Cục SHTT bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi cho Cơ quan tiến hành đăng ký nhãn hiệu.

Quy trình và thời hạn xem xét 

- Thẩm định hình thức: Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo yêu cầu về hình thức, về đối tượng, nhãn hiệu, về quyền nộp đơn …để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ về hình thức hang không. Thời gian thẩm định 1 tháng.

- Công bố hợp lệ: Đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ.

- Thẩm định nội dung: Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (Thời hạn từ 6-8 tháng).

`- Từ chối cấp văn bằng bảo hộ: Đối tượng trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ

          - Đáp ứng đầy đủ nhưng không phải đơn có ngày ưu tiên ( các sáng chế được bảo hộ theo nguyên tắc "sáng tạo trước sẽ được bảo hộ trước" - hay ai sáng tạo trước sẽ được quyền ưu tiên cấp bằng bảo hộ=> ngày ưu tiên là ngày nộp đơn hợp lệ tại cục sở hữu trí tuệ.

Mọi thông tin cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với

Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế Việt  tại đây để được hướng dẫn chi tiết

 =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =  =   =   =   = 

Trụ sở: Số 120 Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 
ĐT: 04.22431895
Mobile: 0913.161993 / 0912.932267 
Mail: 
bac.nq@quocteviet.com.vn / quocteviet2007@gmail.com 
Website: www.quocteviet.com.vn