Các nội dung và công việc Công ty Luật Quốc Tế Việt cam kết thực hiện:

I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật:

 1. Tư vấn điều kiện, lý do, các điều kiện Giải thể được quy định trong Điều lệ Công ty;
 2. Tư vấn về thẩm quyền ra Quyết định Giải thể Công ty;
 3. Tư vấn thủ tục thu hồi tài sản của Công ty sau khi Giải thể;
 4. Tư vấn về quyền của Người lao động theo quy định của Pháp luật Lao động;
 5. Tư vấn về Quyền lợi và Nghĩa vụ của các Cổ đông/Thành viên Công ty;
 6. Tư vấn thủ tục đóng Mã số thuế, trả giấy chứng nhận ĐKKD, hủy dấu và trả giấy ĐK mẫu dấu;
 7. Tư vấn thủ tục thanh lý và phân chia tài sản Công ty khi Giải thể ;
 8. Các nội dung khác có liên quan;

II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ xin Giải thể Công ty:  

 1. Soạn thảo Quyết định về việc Giải thể Công ty Theo mẫu của QTV;
 2. Soạn thảo Biên bản họp về việc Giải thể Công ty Theo mẫu của QTV;
 3. Soạn thảo Thông báo tạm ngừng hoạt động Theo mẫu của QTV;
 4. Công văn Thông báo Giải thể gửi Chi cục Thuế  Theo mẫu của QTV;
 5. Công văn Thông báo đóng Mã số Thuế Theo mẫu của QTV;
 6. Công văn xác nhận không nợ thuế tại Cục Hải Quan Theo mẫu của QTV;
 7. Công v ăn đề nghị đóng tài khoản tại Ngân hàng hoặc cam kết không mở tài khoản Theo mẫu của QTV;
 8. Giấy ủy quyền - Theo mẫu của QTV;
 9. Các giấy tờ khác có liên quan;

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 1. Tiến hành thông báo việc Giải thể Công ty trên phương tiện thông tin đại chúng;
 2. Tiến hành nộp Hồ sơ xin Giải thể tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 3. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
 4. Nhận thông báo chấp nhận Giải thể Công ty;

IV. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:

 1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
 2. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 3. Tư vẫn miễn phí thủ tục phân chia tài sản sau Giải thể;

 

Mọi thông tin cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với

Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế Việt  tại đây để được hướng dẫn chi tiết

 =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =  =   =   =   = 

Trụ sở: Số 26, ngõ 8, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 04.22431895
Mobile: 0913.161993 / 0912.932267 
Mail: 
bac.nq@quocteviet.com.vn / quocteviet2007@gmail.com 
Website: www.quocteviet.com.vn 
=   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =  =   =   =   =

Tin liên quan