Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Nghị định của Chính phủ số 88 ngày 28/9/2006 về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Các nội dung và công việc Công ty Luật Quốc Tế Việt cam kết thực hiện:

I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật:

 1. 1. Tư vấn điều kiện, lý do tạm ngừng hoạt động;
 2. 2. Tư vấn về thời gian được tạm ngừng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời gian tạm ngừng;
 3. Tư vấn thủ tục thông báo tạo ngừng hoạt động tại Phòng ĐKKD và cơ quan Thuế;
 4. Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;
 5. Các nội dung khác có liên quan;

II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ xin Tạm ngừng hoạt động:  

 1. Soạn thảo Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động Theo mẫu của QTV;
 2. Soạn thảo Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động Theo mẫu của QTV;
 3. Soạn thảo Thông báo tạm ngừng hoạt động Theo mẫu của QTV;
 4. Giấy ủy quyền - Theo mẫu của QTV;
 5. Các giấy tờ khác có liên quan;

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 1. Tiến hành nộp Hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
 3. Nhận thông báo chấp nhận tạm dừng hoạt động;

IV. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:

 1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
 2. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 3. Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;
 4. Tư vẫn miễn phí thủ tục Thông báo hoạt động trở lại của Doanh nghiệp;

 

Mọi thông tin cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với

Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế Việt  tại đây để được hướng dẫn chi tiết

 =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =  =   =   =   = 

Trụ sở: Số 26, ngõ 8, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 04.22431895
Mobile: 0913.161993 / 0912.932267 
Mail: 
bac.nq@quocteviet.com.vn / quocteviet2007@gmail.com 
Website: www.quocteviet.com.vn 
=   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =  =   =   =   = 

Tin liên quan