Trên cơ sở cân nhắc một cách thận trọng, có đánh giá dựa trên những điều kiện cụ thể của Việt Nam, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm, thực tiễn của quốc tế, BLDS năm 2015 đã bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của các pháp nhận thương mại với các nội dung cụ thể sau:

- Chỉ pháp nhân TM nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 BLHS mới phải chịu TNHS (Điều 2). Trong đó các Cơ quan NN, tổ chức CT, CT-XH, các hội nghề nghiệp không phải là chủ thể của tội phạm.

- Nguyên tắc xử lý đối với pháp nhân thương mại

+ Mọi hành vi vi phạm tội do PNTM thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng PL.

+ Mọi PNTM phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần Kinh tế.

+ Nghiêm trị PNTM phạm tội dùng thủ đoạn tin vi, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậy quả đặc biệt nghiêm trọng.

            + Khoan hồng với PNTM tích cực hợp tác với Cơ quan tiến hành TT trong quá trình giải quyết vụ án, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra, chủ động khắc phục hoặc ngăn chặn hậu quả xảy ra.

            - Điều kiện trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại.

            + Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh PNTM.

            + Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của PNTM.

            + Hành vi phạm tội có sự  chỉ đạo, điều hành.

            + Chưa hết thời hiện truy cứu trách nhiệm hình sự đối với PNTM.

            - Phạm vi chịu TNHS của PNTM

            + Nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế => 22 tội danh

            + Nhóm tội phạm về môi trường => 09 tội danh

            + Nhóm tội xâm phạm ATCC, TTCC => 02 tội danh
- Hình phạt chính và hình phạt bổ sung
+ Hình phạt chính: Phạt tiền 500 tr -18 tỷ đồng
+ Đình chỉ hoạt động có thời hạn 6 tháng - 3 năm 
+ Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
- Hình phạt bổ sung
+ Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong 1 số lĩnh vực nhất định 01 năm đến 03 năm 
+ Cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm 
+ Phạt tiền

Quốc Tế Việt mong sẽ được đồng hành, cung cấp dịch vụ pháp lý đến quý khách, trong trường hợp trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công ty tư vấn Quốc Tế Việt chúng tôi.

Mọi thông tin cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với

Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế Việt để được hướng dẫn chi tiết

 =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =  =   =   =   = 

Trụ sở: Số 120 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 
ĐT: 024.22431895
Mobile: 0961.412222 / 0912.932267 
Mail: 
bac.nq@quocteviet.com.vn / quocteviet2007@gmail.com 
Website: www.quocteviet.com.vn