Văn phòng Luật Quốc Tế Việt đem đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế tổ chức quản lý hoạt động của Doanh nghiệp.

Các nội dung Công ty Luật Quốc Tế Việt của chúng tôi tiến hành:

  1.        Phân tích mô hình quản lý thực tại của Doanh nghiệp và tư vấn, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Ban giám   đốc, Các phòng ban, các chi nhánh, phân xưởng, xí nghiệp...;
  2.        Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Doanh nghiệp;
  3.        Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộc;
  4.        Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ quản lý và quan hệ trong điều hành hoạt động của Doanh nghiệp;
  5.        Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo và quan hệ phối hợp công tác giữa các cán bộ quản lý của Doanh nghiệp, bao gồm cả Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Doanh nghiệp;
  6.        Thiết lập mối quan hệ công tác trong Doanh nghiệp.

Văn phòng Luật Quốc Tế Việt hoàn thiện bộ quy chế và đảm bảo tính pháp lý và sự hướng dẫn trong quá trình triển khai.

 

Mọi thông tin cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với

Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế Việt  tại đây để được hướng dẫn chi tiết

 =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =  =   =   =   = 

Trụ sở: Số 120 phố Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 
ĐT: 04.22431895
Mobile: 0913.161993 / 0912.932267 
Mail: 
bac.nq@quocteviet.com.vn / quocteviet2007@gmail.com 
Website: www.quocteviet.com.vn 
=   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =  =   =   =   =