Các nội dung và công việc Công ty Luật Quốc Tế Việt cam kết thực hiện:

       I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật:

 1. Tư vấn điều kiện về Chia/tách Công ty quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
 2. Tư vấn về thẩm quyền ra Quyết định Chia/tách Công ty;
 3. Tư vấn thủ tục và phương thức phân chia tài sản Công ty;
 4. Tư vấn về quyền của Người lao động theo quy định của Pháp luật Lao động;
 5. Tư vấn về Quyền lợi và Nghĩa vụ của Công ty bị chia/ tách và Công ty mới;
 6. Tư vấn quá trình thực hiện và phương thức thực hiện chia/tách Công ty;
 7. Tư vấn xây dựng quy chế điều hành cho Công ty chia/tách và Công ty mới;
 8. Tư vấn các nội dung khác có liên quan;

II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ chia/tách Công ty:  

 1. Soạn thảo Quyết định về việc chia/tách Công ty Theo mẫu của QTV;
 2. Soạn thảo Biên bản họp về việc chia/tách Công ty Theo mẫu của QTV;
 3. Soạn thảo Giấy đề nghị đăng ký Kinh doanh  Theo mẫu của QTV;
 4. Soạn thảo Dự thảo Điều lệ Công ty - Theo mẫu của QTV;
 5. Soan thảo Danh sách Cổ đông/thành viên Công ty Theo mẫu của QTV;
 6. Giấy ủy quyền - Theo mẫu của QTV;
 7. Các giấy tờ khác có liên quan;

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 1. Tiến hành nộp Hồ sơ xin chia/tách tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
 3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 4. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu;
 5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Doanh nghiệp;
 6. Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế;
 7. Nhận giấy Mã số thuế của Doanh nghiệp;

IV. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:

 1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
 2. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 3. Tư vấn miễn phí sau 1 năm chia/tách Công ty;

 

Mọi thông tin cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với

Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế Việt  tại đây để được hướng dẫn chi tiết

 =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =  =   =   =   = 

Trụ sở: Số 26, ngõ 8, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 04.22431895
Mobile: 0913.161993 / 0912.932267 
Mail: 
bac.nq@quocteviet.com.vn / quocteviet2007@gmail.com 
Website: www.quocteviet.com.vn 
=   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =  =   =   =   =